Popis projektu

Univerzitní centrum vzniklo s cílem propojit přístupy ke zkoumání jazyka, které spojuje využití rozsáhlého autentického textového materiálu v jazykových korpusech: empirickou lingvistiku a NLP. V projektu se personálně propojují týmy, které se zabývají usage-based přístupy v rámci kognitivní lingvistiky (garant M. Fried), korpusovou a kvantitativní lingvistikou (garant V. Cvrček) a komputační lingvistikou a NLP (garant Z. Žabokrtský). Klíčové pro realizaci projektu jsou infrastruktury pro výzkum založený na analýze rozsáhlých dat; v tomto ohledu projekt těží z ČNK a LINDAT-CLARIAH, dvou jazykově orientovaných infrastruktur, které patří k celosvětové špičce v oblasti vytváření jazykových zdrojů. Ambicí projektu je jednak pokrýt široké spektrum lingvistických témat a jazyků, které se pomocí stávajících jazykových zdrojů dají analyzovat (vč. přístupů kontrastivních na základě paralelních korpusů), a jednak rozšířit nabídku jazykových zdrojů a empirické lingvistické expertízy i do oblastí a jazyků, které dosud dostatečně pokryty nejsou a slibují přitom excelentní výsledky (např. výzkum afázie, školní komunikace, jazykové akvizice, veřejného diskurzu či analýzy spontánní interakce).

Účastníci

Seniorní badatelé

Juniorní badatelé

Doktorandi

  • Klára Pivoňková
  • Martina Waclawičová
  • Martin Sedláček
  • Petra Čechová
  • Hana Hledíková
  • Michal Olbrich
  • Václav Horký
  • Jan Henyš
  • Khatia Buskivadze
  • Abishek Stephen

číslo projektu: UNCE/24/SSH/009